Kamil Duszenko (1986-2014) ukończył studia w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmował się geometryczną teorią grup.

Złoty medalista Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej (2004, Ateny) pracował przez wiele lat w Komitecie Głównym Olimpiady Matematycznej, gdzie pracował w Komitecie Zadaniowym, zajmował się szkoleniem utalentowanej młodzieży i opieką nad grupami wyjeżdżającymi na zawody międzynarodowe. Zajrzyj na wspomnienie o Kamilu na stronie OM.

W 2009 roku Kamil otrzymał pierwszą nagrodę imienia Józefa Marcinkiewicza za najlepszą studencką publikację naukową w Polsce. Był jednym z inicjatorów i organizatorów pierwszego spotkania Young Geometric Group Theory w Będlewie.

U Kamila zdiagnozowano ostrą białaczkę limfoblastyczną (ALL) na początku 2013 roku, niedługo po złożeniu rozprawy doktorskiej. Zostawił tylko kilka publikacji naukowych. Jednym z jego rezultatów jest twierdzenie, że w dowolnej nieafinicznej grupie Coxetera dla każdej liczby n istnieje element, którego nie można przedstawić jako iloczyn co najwyżej n odbić. W swojej rozprawie doktorskiej badał istnienie hiperbolicznych ilorazów nieafinicznych grup Coxetera.

Kamil był bardzo przyjacielski, chętnie wpadał na seminaria do kolegów w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk w Warszawie czy na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego z którymi prowadził wspólne badania. Oprócz matematyki, która niewątpliwie była jego pasją, Kamil był wielkim miłośnikiem gór, uwielbiał szczególnie dzikie i niezagospodarowane turystycznie ich zakątki. Oddawał się z wielką przyjemnością grze w brydża sportowego, biegał przełaje. Był wielce utalentowanym pianistą; często występował w czasie oficjalnych uroczystości uniwersyteckich w przepięknej barokowej scenerii Auli Leopoldyńskiej, także pałac w Będlewie pamięta jego koncerty… Znakomity znawca muzyki klasycznej o wyczulonym słuchu i niezwykłej wrażliwości miał wiele admiracji dla jej wielkich twórców i znakomitych interpretatorów.

Kamil był ciekawym i zaangażowanym rozmówcą, młodym erudytą, odpowiedzialnym przyjacielem i inspirującym człowiekiem dla każdego, kto miał szczęście go znać.

Dla zainteresowanych do przeczytania rozprawa doktorska Kamila Działania grup Coxetera na przestrzeniach ujemnie zakrzywionych (po angielsku)

W czwartek, 16 października 2014, w Oratorium Marianum na Uniwersytecie Wrocławskim odbył się KONCERT DLA KAMILA.

Na jego program złożyły się utwory Jego ulubionych kompozytorów.

PROGRAM:
Sonia Lewosiuk - fortepian
Ludwig van Beethoven Sonata fortepianowa f-moll op. 2 nr 1
Fryderyk Chopin Mazurek g-moll op. 24 nr 1
Mazurek b-moll op. 24 nr 4
Tomasz Śliwowski - fortepian
Fryderyk Chopin Polonez fis-moll op.44
Nokturn H-dur op.62
Aleksander Skriabin Sonata-Fantazja gis-moll op.19 

Robert Bachara - skrzypce
Johann Sebastian Bach Partita d-moll, BWV 1004

Koncert prowadziła Maria Brzuchowska.


Plakat zapraszający na koncert z informacją o wykonawcach.