O nagrodzie Kamila Duszenko za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk matematycznych

Celem Nagrody imienia Kamila Duszenko jest uhonorowanie i nagrodzenie młodego naukowca, którego prace lub badania w dziedzinie nauk matematycznych przyczyniły się do pogłębienia wiedzy i perspektyw poznawczych oraz stanowią wybitne osiągnięcie w tej dziedzinie.

Organizatorem Nagrody jest Fundacja Matematyków Wrocławskich. Do Kapituły Nagrody swoich delegatów wyznaczają: Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, Komitet Główny Olimpiady Matematycznej oraz Fundacja Matematyków Wrocławskich.

Wysokość Nagrody wynosi od 2,500 do 5,000 EUR, w zależności od decyzji Kapituły. Nagroda przyznawana jest nie rzadziej niż co dwa lata. Pierwsza edycja Nagrody ma miejsce w 2015 roku. Wysokość Nagrody w 2015 roku została ustalona w wysokości 3,000 EUR.

Dla każdej edycji nagrody Kapituła ustala specjalność matematyki, w której Nagroda jest przyznawana. W ramach edycji odbywającej się w kadencji Kapituły 2015-2019 Nagrody zostaną przyznane za wybitne osiągnięcia w dziedzinie Geometrycznej teorii grup.

Podczas każdej edycji Nagrody, powołane przez Kapitułę Jury zwraca się do uznanych autorytetów w dziedzinie nauk matematycznych z prośbą o nominowanie młodych naukowców do Nagrody.

Zwycięzca otrzymuje nagrodę pieniężną, a także zobowiązuje do:

  • wygłoszenia gościnnego wykładu na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego lub w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz
  • spotkania się z uczestnikami Olimpiady Matematycznej w sposób ustalony z przedstawicielem Komitetu Głównego Olimpiady Matematycznej. Koszy podróży pokrywane są przez Fundację Matematyków Wrocławskich.

Informacja o nagrodzie jest umieszczana na stronie internetowej nagrody oraz na stronach internetowych Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk, Komitetu Głównego Olimpiady Matematycznej oraz Fundacja Matematyków Wrocławskich.

Pełna wersja Regulaminu Nagrody imienia Kamila Duszenko do pobrania tutaj.

 

 

 

 Kontakt: KD.Award(at)math.uni.wroc.pl