O nagrodzie Kamila Duszenko za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk matematycznych

2020

Laureatem Nagrody imienia Kamila Duszenko w roku 2020 został Camille Horbez.

Camille Horbez w 2014 roku obronił na Uniwersytecie w Rennes doktorat napisany pod kierunkiem Vincenta Guirardela. Obecnie pracuje w CNRS w Orsay. Wcześniej pracował także jako visiting professor w University of Utah, MSRI oraz w Fields Institute. 

Horbez-Picture-2.JPGCamille Horbez

Camille napisał błyskotliwy doktorat, w którym zastosował metody spacerów losowych do udowodnienia alternatywy Titsa (każda podgrupa albo zawiera podgrupę wolną albo ma rozwiązalną podgrupę skończonego indeksu) i alternatywy Handela-Moshera (analog twierdzenia o rozkładzie na komórki Jordana) dla grup automorfizmów zewnętrznych grup wolnych Out(F_n) i pewnych ogólniejszych klas grup.
Opublikował 20 artykułów wnosząc istotny wkład w badanie brzegów pewnych przestrzeni hiperbolicznych na których działa grupa Out(F_n) i ich zastosowań związanych ze sztywnością i brzegową średniowalnością.

Camille współorganizuje semestr badawczy w Instytucie Henri Poincaré’go w roku 2022. 

Camille w chwilach wolnych gra na flecie prostym (barokowym).

 

2019

Laureatką Nagrody imienia Kamila Duszenko w roku 2019 została Kathryn Mann z Brown University.

Kathryn Mann obronila doktorat na Uniwersytecie Chicago, jej promotorem był Benson Farb. Obecnie pracuje na Uniwersytecie Browna jako Manning Assistant Professor. Wcześniej była Morrey Visiting Assistant Professor na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Po obronie doktoratu pracowała także w Mathematical Sciences Research Institute w Berkeley, była także członkinią Instytutu Matematycznego Paryż-Jussieu.

Kathryn została wyróżniona stypendium Fundacji Sloana Alfred (2019), stypendium National Science Foundation, NSF Career Award (2019), i nagrodą imienia Mary Ellen Rudin dla młodych naukowców (2017).

Kathryn Mann_small.jpgKathryn Mann

Kathryn Mann stworzyla rozległy program badawczy dotyczący grup homeomorfizmow i dyfeomorfizmow rozmaitości, zwłaszcza rozmaitości niskowymiarowych. Jednym z jej znaczących osiągnięć jest charakteryzacja geometrycznych reprezentacji grup podstawowych powierzchni w grupie homeomorfizmow okręgu. Reprezentacje goemetryczne to te, które pochodzą od zanurzeń grupy jako kraty w grupe Liego.
Mann udowodniła, że reprezentacje geometryczne są globalnie sztywne, to znaczy że dynamika ich dzialania na okręgu nie zmienia sie przy (dowolnych) deformacjach. Następnie we wspólnej pracy z Maxime Wolff udowodniła twierdzenie odwrotne mówiące, że sztywne reprezentacje grup podstawowych powierzchni na okręgu są geometryczne.

Kathryn Mann jest silnie zaangażowana w działalność edukacyjną i popularyzatorską, na poziomie podstawowym i zaawansowanym, w tym dla szerokiej publiczności. 

Jej hobby to rowery górskie.

 

2018

Laureatem Nagrody imienia Kamila Duszenko w 2018 roku został Alessandro Sisto z ETH Zürich. 

Alessandro zajmuje się głównie badaniem różnych uogólnień grup hiperbolicznych: grup relatywnie hiperbolicznych, acylindrycznie hiperbolicznych i hierarchicznie hiperbolicznych.
Dla każdej z tych klas udowodnił głębokie i interesujące twierdzenia, odpowiadając na szerokie spektrum pytań i używając niezwykle różnorodnych technik: spacerów losowych, ograniczonych kohomologii i technik włożeniowych.

alex sisto.jpgAlessandro Sisto

W latach 2005-2010 Alessandro studiował w Pizie, w Scuola Normale Superiore, gdzie po raz pierwszy zetknął się z geometryczną teorią grup. Kontynuował studia w Oxfordzie, gdzie w 2013 roku obronił doktorat, którego promotorem była Cornelia Drutu. Następnie przeniósł się do Zurychu, najpierw jako postdoctoral fellow a następnie jako assistant professor
W 2018 roku był współorganizatorem kolejnej edycji Young Geometric Group Theory, które odbyło się w Les Diablerets, w Szwajcarii.
Alessandro jest autorem 40 artykułów, opublikowanych wspólnie z 30 współpracownikami, dotyczących głównie różnych zagadnień z geometrycznej teorii grup.

Czas wolny od matematyki Alessandro poświęca wspinaczce. 

 

2017

Laureatem trzeciej edycji Nagrody imienia Kamila Duszenko został Thomas Koberda z University of Virginia. 
Nagrodę przyznano za prace z niskowymiarowej topologii i geometrycznej teorii grup, dotyczące zwłaszcza prostokątnych grup Artina i grupy klas odwzorowań powierzchni.

Thomas KoberdaThomas Koberda

Thomas Koberda w 2012 otrzymał doktorat Harvard University, jego oficjalnym promotorem był Curtis McMullen a nieoficjalnym promotorem Benson Farb. 

W latach 2012-15 pracował na Yale University najpierw jako NSF postdoctoral fellow, potem jako Gibbs assistant professor.  Od 2015 roku pracuje w University of Virginia.

Został wyróżniony między innymi: 

  • NSF Postdoctoral Fellowship in Mathematics Sciences, 2012
  • Nagroda Koreańskiego Towarzystwa Matematycznego za wspólną prace z prace S. Kim’em Embedability between right-angled Artin groups
  • Sloan Research Fellowship, 2017

Thomas mówi po angielsku, polsku, francusku i mandaryńsku. 
Jest także pianistą.

 

2016

Laureatką drugiej edycji Nagrody imienia Kamila Duszenko została Kate Juschenko z Northwestern University za prace wiążące geometryczne, analityczne i probabilistyczne aspekty teorii grup, a w szczególności za znalezienie – wspólnie z N. Monodem – skończenie generowanych średniowalnych grup prostych.

Kate Juschenko

Kate Juschenko odbyła studia doktoranckie w Texas A&M University broniąc doktorat w 2011 roku pod kierunkiem Gilles’a Pisiera. 

W roku 2014 przyznano jej nagrodę “Centennial Fellowship” Amerykańskiego Towarzystwa Matematycznego. Opublikowała 18 prac w renomowanych czasopismach.

2015

Pierwszym laureatem Nagrody imienia Kamila Duszenko został Thomas Church ze Stanford University za prace dotyczące niskowymiarowej topologii, kohomologii grup arytmetycznych a przede wszystkim za odkrycie i głębokie zbadanie nowego zjawiska w teorii kohomologii grup zwanego stabilnością reprezentacyjną.

Thomas ChurchThomas Church

Tom Church rozpoczął studia doktoranckie na Chicago University w wieku 18 lat. Po 5 latach obronił doktorat pod kierunkiem Bensona Farba, zdobywając nagrodę za najlepszą pracę doktorską na uczelni. W ciagu kolejnych 4 lat opublikował 17 prac w renomowanych czasopismach.

Z listu nominacyjnego:
Tom's work has vision, originality, breadth, technical power and huge theorems proved. He has repeatedly discovered new phenomena, he has built up his own big machinery using ideas from a broad swath of mathematics, and he has applied this machinery to solve concrete problems and reveal new viewpoints on the most concrete mathematical objects. I t is also worth mentioning that Church is a multiple award-winning teacher, and he has been extremely generous with his time to help others, from undergraduates to PhD students and postdocs.