O nagrodzie Kamila Duszenko za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk matematycznych

2016

Laureatką drugiej edycji Nagrody imienia Kamila Duszenko została Kate Juschenko z Northwestern University za prace wiążące geometryczne, analityczne i probabilistyczne aspekty teorii grup, a w szczególności za znalezienie – wspólnie z N. Monodem – skończenie generowanych średniowalnych grup prostych.

Kate Juschenko

Kate Juschenko odbyła studia doktoranckie w Texas A&M University broniąc doktorat w 2011 roku pod kierunkiem Gilles’a Pisiera. 

W roku 2014 przyznano jej nagrodę “Centennial Fellowship” Amerykańskiego Towarzystwa Matematycznego. Opublikowała 18 prac w renomowanych czasopismach.

2015

Pierwszym laureatem Nagrody imienia Kamila Duszenko został Thomas Church ze Stanford University za prace dotyczące niskowymiarowej topologii, kohomologii grup arytmetycznych a przede wszystkim za odkrycie i głębokie zbadanie nowego zjawiska w teorii kohomologii grup zwanego stabilnością reprezentacyjną.

Thomas ChurchThomas Church

Tom Church rozpoczął studia doktoranckie na Chicago University w wieku 18 lat. Po 5 latach obronił doktorat pod kierunkiem Bensona Farba, zdobywając nagrodę za najlepszą pracę doktorską na uczelni. W ciagu kolejnych 4 lat opublikował 17 prac w renomowanych czasopismach.

Z listu nominacyjnego:
Tom's work has vision, originality, breadth, technical power and huge theorems proved. He has repeatedly discovered new phenomena, he has built up his own big machinery using ideas from a broad swath of mathematics, and he has applied this machinery to solve concrete problems and reveal new viewpoints on the most concrete mathematical objects. I t is also worth mentioning that Church is a multiple award-winning teacher, and he has been extremely generous with his time to help others, from undergraduates to PhD students and postdocs.