O nagrodzie Kamila Duszenko za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk matematycznych

Kapituła Nagrody imienia Kamila Duszenko (kadencja 2015-2019):
prof. Jan Dymara – przedstawiciel Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego,
prof. Tadeusz Januszkiewicz – przedstawiciel Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk oraz Rady Fundacji Matematyków Wrocławskich
dr hab. Adam Osękowski – przedstawiciel Komitetu Głównego Olimpiady Matematycznej,

Nagroda w latach 2015-2019 przyznawana jest w za wybitne osiągnięcia w dziedzinie Geometrycznej teorii grup.

 

Jury Nagrody imienia Kamila Duszenko 2015:

Tadeusz JanuszkiewiczInstytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
Mladen BestvinaUniversity of Utah
Jan DymaraInstytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
Piotr PrzytyckiMcGill University