O nagrodzie Kamila Duszenko za wybitne osiągnięcia w hematologii

Jeśli chcesz wesprzeć fundusz Nagrody imienia Kamila Duszenko wpłać dowolną kwotę na konto w Banku Pekao SA:

45 1240 1994 1111 0000 2495 6839

w tytule wpłaty należy wpisać Nagroda im. Kamila Duszenko (KADUSZ)

DOLNOŚLĄSKA FUNDACJA ROZWOJU OCHRONY ZDROWIA "DOLFROZ"
ul. Lotnicza 37, 54-154 Wrocław

Lista darczyńców Nagrody imienia Kamila Duszenko za wybitne osiągnięcia w obszarze nauk matematycznych oraz Nagrody imienia Kamila Duszenko za wybitne osiągnięcia w hematologii.