O nagrodzie Kamila Duszenko za wybitne osiągnięcia w hematologii

Celem Nagrody imienia Kamila Duszenko jest uhonorowanie i nagrodzenie naukowca, którego prace lub badania w dziedzinie hematologii przyczyniły się do pogłębienia wiedzy oraz perspektyw poznawczych i terapeutycznych a także stanowią wybitne osiągnięcie w tej dziedzinie.

Organizatorem Nagrody jest Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia „DOLFROZ”. Do Kapituły Nagrody wchodzi Prezydent Fundacji oraz Dyrektor Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, który dodatkowo nominuje trzech dalszych członków.

Wysokość Nagrody wynosi 40,000 PLN (czterdzieści tysięcy złotych).
Nagroda przyznawana jest co cztery lata. Pierwsza edycja Nagrody ma miejsce w 2016 roku. Obecnie, do 31 maja 2020, trwa aplikacja na drugą edycję Nagrody. Więcej o aplikacji tutaj

Dla każdej edycji nagrody Kapituła ustala zakres tematyczny w dziedzinie hematologii, któremu Nagroda będzie poświęcona.
W ramach edycji w roku 2016 Nagroda została przyznana za wybitne osiągnięcia w zakresie tematycznym „Nowotwory układu chłonnego”. Laureatem został dr Maciej Szydłowski

W ramach edycji w roku 2020 Nagroda zostanie przyznana za wybitne osiągnięcia w zakresie tematycznym „Nowotwory układu krwiotwórczego i chłonnego”.

O nagrodę może występować każdy, kto uważa, że jego prace lub badania przyczyniły się do pogłębienia wiedzy oraz perspektyw poznawczych i terapeutycznych w ustalonym przez Kapitułę zakresie tematycznym w obszarze hematologii. Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 28 lutego roku przyznawania nagrody na specjalnym formularzu specjalnym formularzu i po zapoznaniu się z Regulaminem Nagrody.

Zwycięzca otrzymuje nagrodę pieniężną a także zobowiązuje do:

  • wygłoszenia gościnnego wykładu w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie oraz
  • wygłoszenia wykładu podczas zjazdu naukowego organizowanego przez Polskie Towarzystwo Hematologii i Transfuzjologii. Koszy podróży pokrywane są przez Dolnośląską Fundację Rozwoju Ochrony Zdrowia.

Informacja o nagrodzie jest umieszczana na stronie internetowej Nagrody oraz na stronach internetowych Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia oraz Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.

Pełna wersja Regulaminu Nagrody imienia Kamila Duszenko za wybitne osiągnięcia w obszarze hematologii do pobrania tutaj.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania tutaj.

 

 

Kontakt z administratorem strony:  KD.Award(at)math.uni.wroc.pl

Kontakt do Dolnosląskiej Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia: dolfroz(at)dolfroz.pl