O nagrodzie Kamila Duszenko za wybitne osiągnięcia w hematologii

2016

Pierwszym Laureatem Nagrody imienia Kamila Duszenko w dziedzinie hematologii został Maciej Szydłowski.

Nagroda przyznana została za trzy tematycznie powiązane prace dotyczące roli czynnika transkrypcyjnego FOXO1 w rozwoju limfocytów B oraz patogenezie chłoniaka rozlanego z dużych komórek B:
(1) FOXOl activation is an effector of SYK and AKT inhibition in tome nLn.. signal-dependent diffuse large B-cell lymphomas (Blood, 2015);
(2) FOXOl Transcription Factor: A Critical Effector of the Pl3K-AKT Axis in B-Cell Development (International Reviews of Immunology, 2014);
(3) FOXOl is a TXN- and p300-dependent sensor and effector of oxidative stress in diffuse larPe R-cell lvmnhomas characterized bv increased oxidative metabolism (Oncogene, forthcoming).

Maciej SzydłowskiDr Maciej Szydłowski

Maciej Szydłowski latach 2000-2005 studiował biologię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Pracę magisterską: “Generation of the promoter deletion constructs of the human tumorous imaginal discs (htid) and neighbour of tid (hnot) genes” wykonał pod kierunkiem Prof. Dr. Ursuli Kurzik-Dumke, w ramach stypendium Erasmus/Socrates, na Uniwersytecie Gutenberga w Moguncji (Niemcy). W latach 2005-2006 pracował jako asystent w Katedrze Mikrobiologii Uniwersytetu Śląskiego. We wrześniu 2006 otrzymał stypendium Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) na realizację pracy doktorskiej w zespole Comparative Tumor Biology kierowanym przez Prof. Dr. Kurzik-Dumke (Moguncja, Niemcy).

W kwietniu 2011 obronił rozprawę doktorską: „Identification and characterization of the regulatory elements and factors of the human tumor suppressor gene tumorous imaginal discs (htid)”. Od października 2011 do chwili obecnej pracuje jako adiunkt w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, w Zakładzie Hematologii Eksperymentalnej pod kierownictwem prof. Przemysława Juszczyńskiego. Jego naukowe zainteresowania dotyczą molekularnych mechanizmów związanych z patogenezą chorób nowotworowych.