O nagrodzie Kamila Duszenko za wybitne osiągnięcia w hematologii

Kapituła Nagrody imienia Kamila Duszenko (kadencja 2015-2020):


prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda, Dyrektor Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Jarmundowicz, Prezydent Fundacji,
prof. dr. hab. n. med. Monika Prochorec-Sobieszek,
prof. dr. hab. n. med. Przemysław Juszczyński.

 

Zakres tematyczny nagrody przyznawanej w 2020 roku to Nowotwory układu krwiotwórczego i chłonnego.

Zakres tematyczny nagrody przyznawanej w 2016 roku to Nowotwory układu chłonnego.