Mar 9, 2020
Nagroda imienia Kamila Duszenko w dziedzinie hematologii 2020 - aplikacja o Nagrodę otwarta!
Najgoręcej zapraszamy do przesyłania zgłoszeń o Nagrodę imienia Kamila Duszenko w dziedzinie hematologii.
Obszar tematyczny nagrody w 2020 roku: NOWOTWORY UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO I CHŁONNEGO
Więcej o Nagrodzie imienia Kamila Duszenko w dziedzinie hematologii można przeczytać tutaj.
Skład Kapituły Nagrody dostępny tutaj

O nagrodę może występować każdy, kto uważa, że jego prace lub badania przyczyniły się do pogłębienia wiedzy oraz perspektyw poznawczych i terapeutycznych w obszarze tematycznym NOWOTWORY UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO I CHŁONNEGO. 
O Nagrodę mogą ubiegać się autorzy lub współautorzy prac lub badań, powstałych lub przeprowadzonych w Polsce lub zagranicą w ciągu czterech lat kalendarzowych poprzedzających rok przyznawania Nagrody. Honorowane będą prace wykazujące bezpośredni lub pośredni związek z Polską. Związek ten może przejawiać się w szczególności, w udziale obywateli polskich w przeprowadzonych badaniach albo w autorstwie lub współautorstwie pracy; miejscu przeprowadzonych badań, opublikowania wyników badań lub wdrożenia badań, które będzie znajdować się w Polsce; miejscu stworzenia, opublikowania bądź obrony pracy, które będzie znajdować się w Polsce.

Wysokość Nagrody: 40.000 złotych.

Zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym wraz z egzemplarzem prac(y) zgłaszanej do konkursu w jednej z wybranych przez siebie form (tj. papierowej, formacie PDF lub wskazanie adresu strony internetowej, na której opublikowano prace) należy przesyłać do 31 maja 2020 roku na adres: 
Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia „DOLFROZ”, 
ul. Lotnicza 37, 54-154 Wrocław 
z dopiskiem „Zgłoszenie do Nagrody im. Kamila Duszenko” 
lub na adres elektroniczny fundacji: dolfroz@dolfroz.pl, z tytułem wiadomości „Zgłoszenie do Nagrody im. Kamila Duszenko”.

Zwycięzca otrzymuje nagrodę pieniężną a także zobowiązuje do:

  • wygłoszenia gościnnego wykładu w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie oraz
  • wygłoszenia wykładu podczas zjazdu naukowego organizowanego przez Polskie Towarzystwo Hematologii i Transfuzjologii. 

Koszty podróży pokrywane są przez Dolnośląską Fundację Rozwoju Ochrony Zdrowia DOLFROZ.

Pełen tekst regulaminu Nagrody dostępny tutaj

Serdecznie zapraszamy. 

 


Maj 28, 2016

Laureatem pierwszej edycji nagrody imienia Kamila Duszenko w dziedzinie hematologii został Maciej Szydłowski.

Nagroda przyznana została za trzy tematycznie powiązane prace dotyczące roli czynnika transkrypcyjnego FOXO1 w rozwoju limfocytów B oraz patogenezie chłoniaka rozlanego z dużych komórek B:
(1) FOXOl activation is an effector of SYK and AKT inhibition in tome nLn.. signal-dependent diffuse large B-cell lymphomas (Blood, 2015)
(2) FOXOl Transcription Factor: A Critical Effector of the Pl3K-AKT Axis in B-Cell Development (International Reviews of Immunology, 2014)
(3) FOXOl is a TXN- and p300-dependent sensor and effector of oxidative stress in diffuse larPe R-cell lvmnhomas characterized bv increased oxidative metabolism (Oncogene, forthcoming).

Najserdeczniej gratulujemy laureatowi i wszystkim współautorm nagrodzonych prac.

Uroczyste wręczenie Nagrody odbędzie się 27 czerwca 2016 roku w Instytucie Hematologii i Trasfuzjologii w Warszawie.


Sty 1, 2016
Nagroda imienia Kamila Duszenko w dziedzinie hematologii 2016 - aplikacja o Nagrodę otwarta!
Najgoręcej zapraszamy do przesyłania zgłoszeń o Nagrodę imienia Kamila Duszenko w dziedzinie hematologii.
Obszar tematyczny nagrody w 2016 roku: NOWOTWORY UKŁADU CHŁONNEGO
Więcej o Nagrodzie imienia Kamila Duszenko w dziedzinie hematologii można przeczytać tutaj.
Skład Kapituły Nagrody dostępny tutaj

O nagrodę może występować każdy, kto uważa, że jego prace lub badania przyczyniły się do pogłębienia wiedzy oraz perspektyw poznawczych i terapeutycznych w obszarze tematycznym NOWOTWORY UKŁADU CHŁONNEGO. 
O Nagrodę mogą ubiegać się autorzy lub współautorzy prac lub badań, powstałych lub przeprowadzonych w Polsce lub zagranicą w ciągu czterech lat kalendarzowych poprzedzających rok przyznawania Nagrody. Honorowane będą prace wykazujące bezpośredni lub pośredni związek z Polską. Związek ten może przejawiać się w szczególności, w udziale obywateli polskich w przeprowadzonych badaniach albo w autorstwie lub współautorstwie pracy; miejscu przeprowadzonych badań, opublikowania wyników badań lub wdrożenia badań, które będzie znajdować się w Polsce; miejscu stworzenia, opublikowania bądź obrony pracy, które będzie znajdować się w Polsce.

Wysokość Nagrody: 40.000 złotych.

Zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym wraz z egzemplarzem prac(y) zgłaszanej do konkursu w jednej z wybranych przez siebie form (tj. papierowej, formacie PDF lub wskazanie adresu strony internetowej, na której opublikowano prace) należy przesyłać do 28 lutego 2016 roku na adres: 
Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia „DOLFROZ”, 
ul. Lotnicza 37, 54-154 Wrocław 
z dopiskiem „Zgłoszenie do Nagrody im. Kamila Duszenko” 
lub na adres elektroniczny fundacji: dolfroz@dolfroz.pl, z tytułem wiadomości „Zgłoszenie do Nagrody im. Kamila Duszenko”.

Zwycięzca otrzymuje nagrodę pieniężną a także zobowiązuje do:

  • wygłoszenia gościnnego wykładu w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie oraz
  • wygłoszenia wykładu podczas zjazdu naukowego organizowanego przez Polskie Towarzystwo Hematologii i Transfuzjologii. 

Koszy podróży pokrywane są przez Dolnośląską Fundację Rozwoju Ochrony Zdrowia DOLFROZ.

Pełen tekst regulaminu Nagrody dostępny tutaj

Serdecznie zapraszamy. 


Kwi 12, 2015

Trwa pierwsza edycja Nagrody imienia Kamila Duszenko za wybitne osiągnięcia w dziedzinie hematologii.

Została powołana Kapituła 2015-2020.

Zakres tematyczny nagrody przyznawanej w 2016 roku to Nowotwory układu chłonnego.

Można aplikować o Nagrodę imienia Kamila Duszenko za wybitne osiągnięcia w obszarze hematologii do dnia 28 lutego 2016 roku. Przeczytaj Regulamin i pobierz formularz zgłoszeniowy.

O Nagrodę mogą ubiegać się autorzy lub współautorzy prac lub badań we wskazanym zakresie tematycznym w dziedzinie hematologii, powstałych lub przeprowadzonych w Polsce lub zagranicą w ciągu czterech lat kalendarzowych poprzedzających rok przyznawania Nagrody. Honorowane będą prace wykazujące bezpośredni lub pośredni związek z Polską. Związek ten może przejawiać się w szczególności, w udziale obywateli polskich w przeprowadzonych badaniach albo w autorstwie lub współautorstwie pracy; miejscu przeprowadzonych badań, opublikowania wyników badań lub wdrożenia badań, które będzie znajdować się w Polsce; miejscu stworzenia, opublikowania bądź obrony pracy, które będzie znajdować się w Polsce.